0 246 511 40 27     Yeni Belediye İşhanı Kat 2 No: 201 Senirkent / ISPARTA
 

Kredi Hayat Sigortası

Kredi Hayat Sigortası nedir?

Yıllık Hayat Sigortası; 1 yıl boyunca insanların sadece kendilerini değil yakınlarına karşı olan sorumluluklarını da güvence altına alan bir sigorta türüdür.

Sigortalı kişinin sigorta süresi içerisinde ecel veya kaza sonucu vefatı halinde menfaattarlarına, sigortaya girişte belirlediği teminat, tazminat olarak ödenir.
 

Sigorta süresi

Yıllık Hayat Sigortası 1 yıl süreli olmakla birlikte, takip eden yıllarda isteğe bağlı olarak her yıl yenilenir.
 

Kimler yararlanabilir?

18 yaşını doldurmuş, 70 yaşını aşmamış ve hayati tehlike arzeden bir sağlık sorunu bulunmayan herkes bu sigorta kapsamına alınabilir.
 

Teminat

Yıllık Hayat Sigortası istenilen teminat miktarı için yaptırılabilir. Ancak belirli limiti aşan teminatlarda doktor raporu istenebilir.
 

Prim hesabı

Ödenecek prim yaş ve seçilecek teminatlara göre belirlenmektedir.
 

Bu sigortanın vergi avantajı nedir?

  • Ödediğiniz sigorta primlerini;
  • Ücretli iseniz, 193 sayılı gelir vergisi kanununun 63/3 maddesi gereğince ücretinizin %5'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartı ile gelir vergisi matrahından indirilebilir.
  • Beyan tabi vergi mükellefi iseniz, aynı kanunun 89/1 maddesi gereğince beyan edilen gelirinizin %5'ini ve asgari ücretin yıllık tutarının aşmamak şartı ile gelir vergisi matrahından düşebilirsiniz.