0 246 511 40 27     Yeni Belediye İşhanı Kat 2 No: 201 Senirkent / ISPARTA
 

Kredi İçin İstenen Evraklar

Ortaklardan kredi İçin İstenen Belgeler:

Bağlı Bulunduğu Odadan Oda Kayıt Belgesi

İmza Örneği

Esnaf Sicil Tasdiknamesi

Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

İkametgâh Belgesi

Vergi Levhası Fotokopisi

Geçmiş İki Yılın İşletme Hesap Özeti / Bilanço

Kefillerden İstenen Belgeler:

Nüfüs Cüzdan Fotokopisi

İkametgâh Belgesi

Vergi Levhası Fotokopisi