0 246 511 40 27     Yeni Belediye İşhanı Kat 2 No: 201 Senirkent / ISPARTA
 

Kredilerimiz

İŞLETME KREDİSİ

      Esnaf ve Sanatkarların Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar yararlanabilir.

        Esnaf-Sanatkarların hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması için kullandırılır.
      
      KREDİ LİMİTİ:200.000 TL
      Kredi Vadesi : 1-5 yıl
      Kredi Faiz Oranı : Vadesi 1 Yıllık Kredilerde %4
      Vadesi 1 Yılı Aşan Kredilerde % 5