0 246 511 40 27     Yeni Belediye İşhanı Kat 2 No: 201 Senirkent / ISPARTA
 

Senirkentİlçemiz  1370 yılında Oğuz soyundan olan Kayıhan  Kabilesine ait  Türk aşiretlerinin bölgeye yerleşmesi ile kurulmuştur.Kıraç ve sınır anlamına gelen senir sözcüğü ile şehir anlamına gelen kent sözcüğünün birleşmesi sonucu SENİRKENT ismini almıştır. 16 HAZİRAN 1952 yılında da 5959 Sayılı Kanunla müstakil ilçe olmuştur.
 

Senirkent Adının Oluşumu

Senir kelimesinin anlamı Eski Türk dilinde (Göktürkçe`de) Dağ Yamacı, Dağın Eteği anlamına gelmektedir. Türk dünyası coğrafyasında sonu kent ismiyle biten batı Türk dünyasının son yerleşim yeridir. (Yarkent,Taşkent....Senirkent)