0 246 511 40 27     Yeni Belediye İşhanı Kat 2 No: 201 Senirkent / ISPARTA
 

Tarihçe


S.S. Senirkent Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 1952 Yılı Ağustos ayında 1163 sayılı yasa ile kuruldu.

Kurucular

1-Hüseyin Remzi BİNGÜL (Başkan)
2-Naci BAYSAL (Başkan Yardımcısı)
3-İbrahim İNAN
4-Ali KAPLAN
5-Hakkı KARAER
6-Ali FINDIK (Muhasebe) 1953
7-Veli BULGURCU (İstihbarat Memuru) 1954

1956 Yılı Yönetim Kurulu

1-Hüseyin Remzi BİNGÜL (Başkan)
2-Naci BAYSAL(Başkan Yardımcısı)
3-İbrahim İNAN
4-Ali KAPLAN
5-Ahmet ŞAHİN
6-Ali FINDIK (Muhasebe)
7-Kamil ÇINAR (Odacı1954-1956)

1957 Yılı Yönetim Kurulu

1-Tevfik ERSOY (Başkan)
2-Hamdi DURMUŞ
3-Hüseyin Remzi BİNGÜL
4-Mustafa GÜLTEKİN
5-Ali Rıza KAPLAN
Süleyman ALAN          (Odacı 1957)

1958 Yılı Yönetim Kurulu

1-Naci BAYSAL (Başkan 25.02.1958)
2-İbrahim İNAN
3-Ramazan AKYANAL
4-Ragıp ERTEKİN
5-A.Rıza KAPLAN
Hüseyin Remzi BİNGÜL    (Müdür)

1959 Yılı Yönetim Kurulu

1-Ragıp ERTEKİN  (Başkan 02.05.1959)
2-İbrahim İNAN
3-Ramazan AKYANAL
4-Naci BAYSAL
5-Mehmet ERKUŞ

1960 Yılı Yönetim Kurulu

1-İbrahim İNAN  (Başkan 10.02.1960)
2-Mehmet SAATÇİ
3-H.Avni BAYSAL
4-Tahsin KOCABAŞ
5-Ali ÖRMECİ
Ali KAPLAN      (Müdür)

1961 Yılı Yönetim Kurulu

1-İbrahim İNAN  (Başkan 23.03.1961)
2-Mehmet SAATÇİ
3-H.Avni BAYSAL
4-Naci BAYSAL
5-Ramazan AKYONAL
A.Rıza BAYSAL      (Müdür)

1962 Yılı Yönetim Kurulu

1-İbrahim İNAN (Başkan 19.03.1962)
2-Mehmet SAATÇİ
3-A.Rıza KAPLAN
4-H.Avni BAYSAL
5-Ramazan AKYONAL
Naci BAYSAL      (Muhasebe)

1963 Yılı Yönetim Kurulu

1-Kamil DURMUŞ (Başkan 09.04.1963)
2-H.Avni ÖZBEK
3-Mustafa GÜLTEKİN
4-Veli DÖNMEZ
5-H.Ali KALDIRIM
6-Ethem DURMUŞ
A.Rıza KAPLAN              (Müdür)
İlhan KOCAGÖZOĞLU  (Odacı 1967)

1964 Yılı Yönetim Kurulu

1-A.Rıza KAPLAN (Başkan 09.03.1964)
2-H.Avni ÖZBEK
3-Mustafa GÜLTEKİN
4-Veli DÖNMEZ
5-H.Ali KALDIRIM
6-Ethem DURMUŞ
7-Kamil DURMUŞ

1966 Yılı Yönetim Kurulu

1-Hüseyin ÇALLIOĞLU  (Başkan)
2-Ethem DURMUŞ           (Başkan Yardımcısı)
3-A.Rıza KAPLAN
4-H.Ali KALDIRIM
5-Veli DÖNMEZ
6-Mehmet ERKUŞ
7-Kamil DURMUŞ

1970 Yılı Yönetim Kurulu

1-Hüseyin ÇALLIOĞLU  (Başkan)
2-Kamil DURMUŞ          (Başkan Yardımcısı)
3-Veli DÖNMEZ
4-H.Ali KALDIRIM
5-Hüseyin ÇALLIOĞLU
6-Mehmet ERKUŞ
7-Mehmet SAATÇİ

1973 Yılı Yönetim Kurulu

1-Hüseyin ÇALLIOĞLU  (Başkan)
2-Kamil DURMUŞ          (Başkan Yardımcısı)
3-Mehmet ERKUŞ
4-Kadir DURGUT
5-Mehmet SAATÇİ
Veli DÖNMEZ          (Müdür)

1974 Yılı Yönetim Kurulu

1-Hüseyin ÇALLIOĞLU  (Başkan)
2-Kamil DURMUŞ          (Başkan Yardımcısı)
3-Mehmet SAATÇİ
4-Hüseyin HALICIOĞLU
5-Kadir DURGUT
6-Mehmet ERKUŞ
Veli DÖNMEZ          (Müdür)

1975 Yılı Yönetim Kurulu

1-Kamil DURMUŞ (Başkan)
2-Mehmet SAATÇİ
3-Murat ÇALLIOĞLU
4-Kadir DURGUT
5-Mehmet ŞAHİN
Veli DÖNMEZ (Müdür)

1980 Yılı Yönetim Kurulu

1-Kamil DURMUŞ   (Başkan)
2-Mehmet SAATÇİ   (Başkan Yardımcısı)
3-Veli Dönmez
4-Kadir DURGUT
5-Mehmet ŞAHİN

1983 Yılı Yönetim Kurulu

1-Veli DÖNMEZ (Başkan)
2-Mehmet SAATÇİ
3-Kamil DURMUŞ
4-Kadir DURGUT
5-Mehmet ŞAHİN
Ahmet EZENCİ  (Muhasebe 01.12.1983)

1988 Yılı Yönetim Kurulu

1-Kadir DURGUT (Başkan)
2-Ali İhsan ŞEN
3-H.Naci BALIM
4-Mehmet ŞAHİN
5-M.Emin HEYBELİ

1991 Yılı Yönetim Kurulu

1-Ali İhsan ŞEN (Başkan)
2-Mehmet ŞAHİN
3-H.Naci BALIM
4-İ.Ethem HEYBELİ
5-Adnan KARA
Ramazan ŞAVKLI    (Odacı 1993 )

1994 Yılı Yönetim Kurulu

1-Ali İhsan ŞEN        (Başkan 07.02.1994)
2-M.Emin HEYBELİ
3-H.Naci BALIM
4-İ.Ethem HEYBELİ
5-Adnan KARA

1995 Yılı Yönetim Kurulu

1-H.Naci BALIM    (Başkan 31.10.1994)
2-M.Emin HEYBELİ
3-İbrahim HEYBELİ
4-Adnan KARCI
5-Muzaffer ŞAHİN

1996 Yılı Yönetim Kurulu

1-Muzaffer ŞAHİN (Başkan)
2-Adnan KARCI
3-İbrahim HEYBELİ
4-H.Naci BALIM   
5-Nihat ULUÇ

1997 Yılı Yönetim Kurulu

1-İbrahim HEYBELİ  (Başkan 17.03.1997)
2-Adnan KARCI
3-H.Naci BALIM   
4-Muzaffer ŞAHİN
5-Nihat ULUÇ
Ümran GÜMÜŞ  (Memur 1997)

1998 Yılı Yönetim Kurulu

1-İbrahim TAŞAN   (Başkan )
2-Süleyman CAN
3-H.Naci BALIM
4-İbrahim HEYBELİ
5-Mehmet YARAR

1998 Yılı Denetim Kurulu

1-A.Uğur DEVECİOĞLU
2-Kadir UCEV
3-Tevfik BAL

2000 Yılı Yönetim Kurulu

1-İbrahim TAŞAN   (Başkan )
2-Süleyman CAN
3-H.Naci BALIM
4- Mehmet YARAR
5-Çetin KALAĞAN
Gülçin YEŞİLYURT  (Memur 01.09.2003)

2000 Yılı Denetim Kurulu

1-Nihat ULUÇ
2-Yılmaz GÜRCAN
3-Aydın BAYSAL

2004 Yılı Yönetim Kurulu

1-İbrahim TAŞAN   (Başkan)
2-Nihat ULUÇ
3-Çetin KALAĞAN
4-Mehmet YARAR
5-Veli TURAN

2004 Yılı Denetim Kurulu

1-Ramazan ÇELİK
2-Süleyman CAN
3-Mehmet ŞENSES

2008 Yılı Yönetim Kurulu

1-İbrahim TAŞAN   (Başkan )   
2-Adnan KARCI          
3-Çetin KALAĞAN                                              
4-Mehmet YARAR
5-Veli TURAN

2008 Yılı Denetim Kurulu

1-Ali Rıza BAYSAL
2-Mustafa GÜLEŞCİ
3-Mustafa GÜVEN                                            

2009 Yılı Yönetim Kurulu

1-İbrahim TAŞAN  (Başkan )
2-Adnan KARCI                                                   
3-Çetin KALAĞAN                                              
4-Mehmet YARAR
5-Turgut KARAKURT

2009 Yılı Denetim Kurulu

1-Ali Rıza BAYSAL
2-Mustafa GÜLEŞCİ
3-Mustafa GÜVEN                                            

2010 Yılı Yönetim Kurulu

1-İbrahim TAŞAN (Başkan ) 
2-Adnan KARCI (BaşkanVekili)                       
3-Çetin KALAĞAN       (Üye)
4-Mehmet YARAR         (Üye)
5-Turgut KARAKURT    (Üye)

2010 Yılı Denetim Kurulu

1-Ali Rıza BAYSAL
2-Mustafa GÜLEŞCİ
3-Mustafa GÜVEN

2011 Yılı Yönetim Kurulu

1-İbrahim TAŞAN (Başkan ) 
2-Adnan KARCI   (BaşkanVekili) 
3-Çetin KALAĞAN  (Murahhas Üye) 
4-Mehmet YARAR    (Üye)
5-Turgut KARAKURT (Üye)

2011 Yılı Denetim Kurulu

1-Ali Rıza BAYSAL
2-Mustafa GÜVEN